• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : TOPNOTCH

دوره های Top notch :
دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان با سیستم Top notch (موفق ترین منبع آموزش مکالمه زبان انگلیسی) در آموزشگاه زبان های خارجی گلدیس در غرب تهران محدوده ستارخان از سطح مبتدی تا پیشرفته در تمامی سنین از کودکان و نوجوانان تا بزرگسالان در مراکز مجزا برگزار می گردد.
نیمه فشردهT02B
-
نیمه فشرده TOP3B
-
نیمه فشرده TOP3A
-
نیمه فشرده T02A
-
نیمه فشرده T01B
-
نیمه فشرده T 1 A
دوره نیمه فشرده T1A یا Top notch 1A، سومین ترم دوره های نیمه فشرده آموزش مکالمه زبان انگلیسی از سطح مبتدی در آموزشگاه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران میباشد.
نیمه فشرده FB
-
نیمه فشرده FA
-
فوق فشرده 3A / 3B
-
فوق فشرده 2A / 2B
-
فوق فشرده 1A /1B
-
فشردهFB /FA
-
دوره گرامر و مکالمه
-
TTC(تربیت مدرس)
-
T305
آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران در زمینه مکالمه روزمره به سطح مکالمه کاملا سلیس و روان امکان لذت بردن از مکالمه به زبان انگلیسی برایشان کاملا ایجاد شده است.
T304
آموزش مکالمه زبان انگلیسی کتاب Top notch 3 در رده سنی بزرگسالان در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان.
T303
این دوره سومین ترم آموزش مکالمه زبان انگلیسی از مجموع 5 ترم کتاب Top notch 3 یه شمار می آید.
T302
دوره T302، دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان گلدیس با کتاب top notch.
T301
دوره T301، در آموزشگاه زبان گلدیس جزء سطوح Intermediate در آموزش مکالمه زبان انگلیسی ارزیابی می شود.
T205
موسسه زبان گلدیس غرب تهران برگزارکننده کلاس های آموزش مکالمه زبان انگلیسی.
T204
دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان.
T203
آموزش مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان های خارجی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان.
T202
-
T201
دوره T201 یا Top notch 201, در بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران اولین ترم مکالمه زبان انگلیسی با سیستم آموزشی Top notch به شمار می آید.
T105
دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی بزرگسالان در موسسه زبان گلدیس غرب تهران.
T104
T104، دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی جوانان و بزرگسالان در آموزشگاه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران .
T103
T103، آموزش مکالمه زبان انگلیسی به بزرگسالان در سیستم آموزشی موسسه زبان انگلیسی گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
T102
-
T101
دوره T101, اولین ترم کتاب Topnotch 1 در آموزش مکالمه زبان انگلیسی به جوانان و بزرگسالان در موسسه زبان گلدیس غرب تهران منطقه ستارخان .
Review Top3A
-

اولین قبلی1 | 2بعدی آخرین