• 02166550055-02166555618
لیست درسهای گروه : مدارک بین المللی
-
TTC
موسسه زبان گلدیس تهران برگزارکننده دوره های TTC تربيت مدرس با استانداردهای CELTA در تهران.
CAE
آموزشگاه زبان گلدیس غرب تهران برگزارکننده دوره های CAE و آماده سازی زبان آموزان جهت شرکت در این آزمون تخصصی و معتبر میباشد.